Informacje archiwalne

Komunikat w sprawie nauczania od 15 do 28 marca 2021roku - zajęcia w szkołach podstawowych na terenie województwa mazowieckiego dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie

  Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie

 Od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa mazowieckiego będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym, a dzieci i młodzież z klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

We wszystkich oddziałach klas I – III wprowadza się nauczanie hybrydowe według następującego harmonogramu :

.w pierwszym tygodniu nauki, tj. od 15.03.2021r. do 19.03.2021r.:

  • zajęcia stacjonarne w szkole  mają uczniowie klas: 1b, 2b, 3b
  • zajęcia zdalne onlinemają uczniowie klas: 1a, 2a, 3a,

.w drugim tygodniu nauki, tj. od 22.03.2021r. do 26.03.2021 r.

  • zajęcia stacjonarne w szkole mają uczniowie klas: 1a, 2a, 3a,
  • zajęcia zdalne onlinemają uczniowie klas: 1b, 2b, 3b

Wszystkie lekcje zarówno w trybie stacjonarnym jak i hybrydowym odbywają się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia w szkole będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Bardzo ważne jest przestrzeganie godzin przychodzenia do szkoły i wychodzenia ze szkoły, ponieważ godziny wejść i wyjść są tak ułożone, żeby klasy nie spotykały się ze sobą w szatni i na korytarzu .

W celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniowie kl.I-III zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będą mieli zajęcia w dwóch budynkach szkolnych („dużym” i „małym”) 

Klasy 1A-s.10, 1B-s.15, 2B –s.5, 3A-s.12 w „małym budynku”
Klasy 2A-s.22, 3B-s.18 w „dużym budynku”

Obowiązują w dalszym ciągu zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa określone w szkolnych procedurach zamieszczonych pod linkiem:
Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr2 w Żyrardowie

 Świetlica szkolna  będzie funkcjonowała również z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z opieki świetlicy mogą korzystać tylko ci uczniowie, którzy uczą się stacjonarnie. W czasie pandemii zmniejszenie liczby dzieci przebywających w świetlicy zdecydowanie poprawi możliwość zachowania odpowiednich warunków sanitarnych. Dlatego bardzo prosimy o rozważenie konieczności korzystania z świetlicy szkolnej.

Jednocześnie informuję. że zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Zajęcia, tak jak dotychczas, będą odbywały się online na platformie GOOGLE SUITE la szkół.

Konsultacje dla uczniów klas ósmych będą odbywały się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

W dniach 17 – 19.03.2021 roku odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty .

                                                                                      Dyrektor szkoły
Marzenna Marjańska