Informacje archiwalne

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne  dla uczniów klas I-III , a także przedłużone nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII , zatem naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.

 Zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr2 w Żyrardowie będą prowadzone on-line na platformie GOOGLE  SUITE dla szkół według obowiązującego planu lekcji zamieszczonego w e-dzienniku Vulcan.
Od poniedziałku 22marca 2021r świetlica szkolna będzie funkcjonowała wyłącznie dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców zgłoszony w szkole.  

                         Dyrektor szkoły
                                                                                                                               Marzenna Marjańska