Informacje archiwalne

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

Z ogromna radością informuję, że od najbliższego poniedziałku  18 stycznia 2021r. uczniowie klas I - III wracają do nauki stacjonarnej

  Zajęcia w szkole będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego (zgodnie z nowymi  zaleceniami  GIS, MZ i MEN ) według planu lekcji, który obowiązywał przed nauczaniem zdalnym. Do szkoły przychodzą tylko zdrowe dzieci. W przestrzeniach publicznych  szkoły obowiązuje bezwzględny obowiązek noszenia maseczki lub innej osłony ust i nosa oraz mycie/ dezynfekcja rąk. Dziecko przyprowadza do szkoły jeden, zdrowy opiekun i pozostawia je pod opieką wychowawcy klasy na boisku szkolnym (rodziców / opiekunów  prosimy  o  niewchodzenie do budynku szkoły). W celu zapewnienia  braku kontaktu ze sobą uczniom z różnych klas, zmianom ulegają godziny przyjścia i wyjścia ze szkoły (harmonogram w  załączeniu ). Bardzo ważne jest przestrzeganie godzin przychodzenia uczniów do szkoły i wychodzenia ze szkoły, ponieważ harmonogram rozpoczynania i zakończenia  lekcji jest tak ułożony, żeby uczniowie różnych klasy nie spotykali się ze sobą w szatni i na korytarzu.

Uczniowie klas I-III w celu zwiększenie bezpieczeństwa będą mieli zajęcia w różnych  budynkach szkoły („małym” i „dużym”) , będą korzystali z odrębnych pomieszczeń szatni .

Klasy 1A, 1B, 2B, 3A mają zajęcia ,tak jak do tej pory w „małym budynku”,  zgodnie z wcześniejszym przydziałem sal i szatni   (1A-sala nr.10 , 1B- sala nr.15, 2B- sala nr.5, 3A –sala nr.12) . 

Klasy 2A,  3B mają zajęcia w  „dużym budynku”( 2A –sala nr.22 I piętro, 3B –sala nr.18parter)i korzystają z szatni w dużym budynku .

 W dalszym ciągu obowiązują zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa określone w szkolnych procedurach zamieszczonych  na stronie internetowej szkoły

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr2 w Żyrardowie

Proszę również o zapoznanie się z

Wytycznymi zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki  

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała również z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Dbając o bezpieczeństwo dzieci  zwracam uwagę, iż zmniejszenie liczby dzieci przebywających w świetlicy zdecydowanie poprawi możliwość zachowania odpowiednich warunków sanitarnych.  Bardzo proszę o rozważenie konieczności korzystania ze świetlicy szkolnej, ponieważ nie ma możliwości stworzenia kilku grup świetlicowych i podzielenia dzieci na grupy klasowe.Proszę  o przekazywanie  informacji do wychowawców klas, które z dzieci będzie korzystało z opieki świetlicy oraz  obiadów. 

  Jednocześnie informuję. że zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniówklas IV-VIII.  Zajęcia, tak jak dotychczas, będą odbywały się online na platformie GOOGLE MEETS.

Dyrektor szkoły Marzenna Marjańska