Informacje archiwalne

Nauka w trybie zdalnym

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

 W dniach 26.10.2020 - 08.11.2020 uczniowie z klas IV - VIII przechodzą w tryb nauki zdalnej. Zajęcia będą prowadzone według obowiązującego planu lekcji poprzez aplikację GOOGLE SUIT DLA SZKÓŁ . Czas trwania lekcji online nie będzie przekraczał 30 minut. 15 minut pozostaje na czynności techniczne związane z logowaniem i wylogowaniem. Prace domowe będą zapisywane w zadaniach domowych w dzienniku elektronicznym VULCAN.

Dla uczniów klas I-III nauka w szkole odbywa się w trybie stacjonarnym według obowiązującego planu lekcji.

Świetlica pracuje normalnie, w godz. 7.30 - 17.00.

Dzień 2 listopada 2020 roku pozostaje dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów z całej szkoły. Tego dnia będzie czynna świetlica wyłącznie dla uczniów z klas I-III, których rodzice wcześniej zadeklarują konieczność zapewnienia opieki.  

                                 Marzenna Marjańska Dyrektor Szkoły