Informacje archiwalne

Szanowni Państwo 

  Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej wynikającej z pandemii koronawirusa w kraju. Te wyjątkowe okolicznośći wzbudzają niepokój i obawę o zdrowie nasze i naszych bliskich, a także generują liczne problemy, również w sferze zawodowej. Mająć na uwadze bezpieczeństwo nauczycieli, uczniów oraz wszystkich innych osób związanych ze środowiskiem szkolnym, które od 1 września będą regularnie pojawiać sie w placówkach oświatowych Szkoła nr 2 przystąpiła do programu profilaktycznego emitowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pod hasłem " Bezpiecznie w szkole". Jego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożęń w szkołach oraz placówkach oświatowych.Program będzie dla Państwa wsparciem w indentyfikacji oraz ograniczeniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Uwzględnia on również aspekty ochrony związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Prezentacja Bezpiecznie w szkole

Marzenna Marjańska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie