Informacje archiwalne

Zalecenia związane z zagrożeniem zakażeniem SARS COV 2

Zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia informacjami, od soboty (03.10.2020 r ) powiat żyrardowski zostanie zakwalifikowany do żółtej strefy w związku z liczbą zakażeń wirusem SARS COV -2.

Informuję, że w przypadku naszej Szkoły, wewnętrzne zasady organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS COV -2 i określone działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa określone w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie Nr 15/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, zapewniają spełnienie wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (zarówno dla wymogów żółtej, jak i czerwonej strefy), co oznacza, że dla funkcjonowania SP2  nic się nie zmienia.

 

Odnosząc się do Zleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej / żółtej informuję, że w szkole dodatkowo wprowadzono już z dniem 1 września 2020 roku następujące zasady:

  1. Ograniczono do minimum przychodzenia i przebywanie w szkole osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
  2. Wprowadzono obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, toalety);
  3. Wprowadzono obowiązek osłony ust i nosa na zajęciach lekcyjnych  w sytuacjach kiedy brak jest możliwości zachowania bezpiecznej odległości w relacjach między uczniami  lub uczniem i nauczycielem
  4. Wprowadzono obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz, toalety, szatnia);
  5. Wyznaczono stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana została jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali z wyjątkiem zajęć komputerowych w  sali informatycznej i chemii);

6.Zakazano wejścia na teren szkoły osób chorych bądź z objawami chorobowymi;

  1. Ustalono ,iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika  obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała;

− jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić  rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i  przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

− jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

  1. Zalecono  organizację prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, na boiskach szkolnych i placu zabaw (o ile warunki pogodowe na to pozwalają)
  2. Przekazano informację rodzicom  że w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewniono kontakt ze szkołą przez służbowe maila nauczycieli i e-dziennik;
  3. Zaplanowano niesynchroniczne godziny przychodzenia klas do szkoły (godz. 7.45, 7.55, 8.05, 8.15) w celu uniknięcia zbyt dużej ilości uczniów w szatniach i na korytarzach.
  4. Zaplanowano harmonogram  sposobu spędzania przez uczniów przerw na przemiennie w salach bądź na boiskach szkolnych.

Pomieszczenia szkolne są systematycznie czyszczone, dezynfekowane i ozonowane, a we wszystkich pomieszczeniach szkoły są dostępne płyny do dezynfekcji rąk i ulotki informacyjne o odpowiednich zachowaniach w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

                                                                        Pozdrawiam Marzenna Marjańska