Wydarzenia

W obecnym roku szkolnym 2021/2022 jak corocznie odbył się konkurs plastyczny propagujący zdrowy styl życia bez nałogów ze szcególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu pt. „Papieros to wróg” organizowany prze zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w składzie; Daria Kołodziejak – psycholog, Marzena Jankowska – pedagog, Joanna Pawelec – Stańczak – pedagog, Natalia Kizyma – psycholog. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych; klasy I-III, klasy IV-VI.

Nagrody w konkursie ufundował Prezydent Miasta Żyrardowa ze środków zaplanowanych w ramach miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Kategoria wiekowa I-III

I miejsce   FILIP GRZESZCZAK, klasa I A

II miejsce SARA RABII SAQIB, klasa I A

III miejsce  EWA DOBRZYŃSKA, klasa II A

Kategoria wiekowa IV-VI

I miejsce  WOJCIECH BILIŃSKI, klasa IV A

II miejsce  NIKOLA MOŃKA, klasa IV A

III miejsce  KAROLINA DZIĘGIELEWSKA, klasa IV A

niepal1niepall6

niepal2niepal3

niepal4niepal5