Wydarzenia

dotatcja PL 1

Miasto Żyrardów pozyskało 5 mln zł na rewaloryzację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Środki na realizację remontu będą pochodzić z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziś do SP nr 2 przyjechał Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki, by na ręce Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego i Dyrektor Szkoły Marzenny Marjańskiej złożyć symboliczny czek potwierdzający przekazanie dotacji. Dziękując za kolejne wsparcie, prezydent podkreślił, że do naszego miasta z różnych programów rządowych w ciągu ostatniego 1,5 roku trafiło ponad 45 mln złotych. Dyrektor placówki dodała, iż ma nadzieję, że świętująca w przyszłym roku 130 lecie istnienia SP nr 2 odzyska pierwotny blask. W ramach inwestycji planuje się remont i termomodernizację budynku szkoły m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu poddasza oraz ocieplenie dachu dobudówki, wymianę źródeł światła na energooszczędne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły (m.in. wykonanie nawierzchni - ciągi piesze i pieszo-jezdne, ogrodzenie terenu, oświetlenie, wykonanie wiaty śmietnikowej, nasadzenia zieleni). Dziedziniec szkolny pomiędzy budynkami przeznaczony zostanie na – scenę letnią (w sąsiedztwie Centrum Kultury), na której organizowane będą plenerowe wydarzenia kulturalno-rekreacyjne. Utwardzenie terenu (przy scenie) odwzorowywać będzie symbolicznie zębate koła, w nawiązaniu do historii miasta. Całkowita wartość inwestycji wynosić będzie ponad 5,5 mln zł a wkład własny Miasta stanowić będzie 10%.

dodatja PL 2