Wydarzenia

27 września rozpo8częliśmy w naszej szkole organizowanie tzw. "Słodkich piątków". Ideą przedsięwzięcia, które będzie realizowane co drugi tydzień, jest charytatywna zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących dzieci. Dochód uzyskany ze sprzedaży ciast w tym tygodniu zostanie przekazany na leczenie chorego chłopca. Dziękujemy rodzicom i naszym uczniom za zaangażowanie w projekt i liczymy na dalszą owocną współpracę.

   9       10