Wydarzenia

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie oraz Rada Rodziców dziękują wszystkim osobom za reakcję na niewłaściwe treści godzące w dobre imię społeczności szkolnej zamieszczone przez Telewizję Żyrardowską w intro na zakończenie r.szk. klas VIII i III gimnazjum w naszej placówce. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że ani Dyrekcja szkoły, ani Rada Rodziców szkoły nie zostały wcześniej poinformowane przez osoby montujące nagranie o wulgarnych treściach w nim zawartych. Film nie był autoryzowany przez Dyrekcję szkoły z uwagi na fakt, iż to rodzice tegorocznych absolwentów i sami absolwenci decydowali o treściach zawartych w materiale. Wyrażamy nadzieję, że wzorowa postawa osób, którym leży na sercu dobro młodych ludzi i które zgłosiły ten problem Dyrekcji szkoły spowoduje zaprzestanie dalszego upowszechniania treści zawartych w tym materiale. W przypadku dalszego rozpowszechniania materiału Dyrekcja i Rada Rodziców podejmą stosowne kroki prawne przeciw działaniu uderzającemu w dobre imię społeczności uczniowskiej.  Z poważaniem Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie.