Rekrutacja

0001

 

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

Rekrutacja klasy I

Rekrutacja klasy 0

 0002