Projekty edukacyjne

Żyrardów stawia na edukację

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła do realizacji projektu „Żyrardów stawia na edukację” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt, którego liderem jest Miasto Żyrardówbędzie kontynuowany również w przyszłym roku szkolnym 2019/2020.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mają możliwość udziału w  różnorodnych zajęciach dodatkowych, a tym samym rozwijania umiejętności, zainteresowań, uzupełniania wiedzy, a także uzyskania dodatkowego wsparcia ze strony specjalistów. Wśród zajęć znalazły się: zajęcia wyrównawcze( matematyczne, matematyczno- przyrodnicze, z języka angielskiego), koła zainteresowań (język angielski, matematyka), zajęcia specjalistyczne(terapia logopedyczna, zajęcia z psychologiem), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające postawę kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole w tym: plastyczne inspiracje, kreacje artystyczne, tajemnice przyrody, gry zespołowe, tematyczne zespoły wsparcia, kampanie społeczne.

    W roku szkolnym  2018/2019 w naszej szkole  ogółem zrealizowaliśmy 1195 godzin różnorodnych zajęć200 godzin zajęć wyrównawczych( w tym 50godz.- matematyczno-przyrodnicze; 100godz.- matematyczne; 50godz.- przyrodnicze), 50 godzin kół zainteresowań( w tym język angielski-25godz.; matematyka- 25godz.), 325 godzin zajęć specjalistycznych( w tym 100godz. -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne; 75godz.- terapia psychologiczna; 150godz.- terapia logopedyczna), 310 godzin projektów edukacyjnych( w tym: gry zespołowe- 120godz.; tematyczne zespoły wsparcia- 150godz.; 40godz.- kampanie społeczne) oraz 310 godzin warsztatów( w tym: 75odz.- debata publiczna; 40godz.- inspiracje plastyczne; 60godz.- kreacje artystyczne; 75godz.- ścisły umysł; 60godz.- tajemnice przyrody).

    Zajęcia  realizowało 20 nauczycieli, a uczestniczyło w nich 70% uczniów.

    Warto podkreślić, że spektrum zajęć umożliwiło naszym uczniom nie tylko uzupełnianie braków w wiedzy, ale i rozwijanie zainteresowań czy też talentów. Nie mniej ważne stało się kształcenie: innowacyjności, aktywności, kreatywności, przedsiębiorczości, postaw prospołecznych, współpracy w zespole, wskazywania swoich mocnych stron, komunikacji, otwartości na innych, odpowiedzialności za zespół i za siebie, zdolności do osiągania wspólnych celów, twórczego i kreatywnego, krytycznego myślenia, korzystania z wolności wyrażania własnej opinii i poszanowania poglądów innych osób.

Do końca roku 2018 w naszej szkole  ogółem zrealizowaliśmy 355 godzin różnorodnych zajęć:  68 godzin zajęć wyrównawczych, 20 godzin kół zainteresowań, 77 godzin zajęć specjalistycznych, 96 godzin projektów edukacyjnych oraz 94 godziny warsztatów.