Kadra

Lista nauczycieli rok szkolny 2020-2021

 

Imię Nazwisko

nauczany przedmiot

Marzenna Marjańska dyrektor szkoły , matematyka
Beata Duda wicedyrektor szkoły, geografia, wos
Katarzyna Bocianowska jęz.francuski,informatyka
Karolina Bońkowska matematyka
Beata Czajkowska-Osial edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bibliotekarz
Ewa Częścik nauczyciel wspomagający
Anna Detka biologia, fizyka, nauczyciel wspomagający
Marta Dukaczewska jęz.angielski
Ewa Fatalska jęz.niemiecki
Mariusz Frontczak jęz.angielski, geografia
Marcin Gmurczyk historia, wos
Emilia Gmurek urlop
Anna Grochowalska nauczyciel wspomagający
Marzena Jankowska pedagog szkolny
Elżbieta Jarosz religia
 Monika Jeż język polski
Ewa Jędrzejewska edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Klocińska wychowawca oddziału przedszkolnego
Daria Kołodziejak psycholog szkolny
Anna Koźbiał wychowawca oddziału przedszkolnego
Aldona Krawczyńska nauczyciel bibliotekarz
Małgorzata Lesiak jęz.polski, nauczyciel wspomagający
Magdalena Machnik urlop
Jakub Markowski wychowanie fizyczne
Marzena Muszyńska muzyka
Paulina Nowecka logopeda
Monika Oskiera nauczyciel
Ewa Osuchowska-Florczak jęz.angielski
Joanna Pawelec-Stańczak pedagog szkolny, psycholog szkolny
Piotr Pietrzak wychowanie fizyczne
Violetta Pilorz plastyka, technika, doradztwo zawodowe
Bożena Piotrowska matematyka, nauczyciel wspomagający
Ewa Polańczyk edukacja dla bezpieczeństwa
Marta Rosińska terapia pedagogiczna, nauczyciel wspomagający
Agnieszka Rybicka chemia
KLaudia Różańska nauczyciel wspomagający
Anna Sentowska jęz.polski, wychowawca świetlicy
Jerzy Skoczyński wychowanie fizyczne
Malwina Sokulska nauczyciel wspomagający
Barbara Szczerbińska edukacja wczesnoszkolna
Anna Tomaszewska urlop
Edyta Traczyk nauczyciel wspomagający
Krzysztof Waśkowski wychowanie fizyczne
Maja Witecka edukacja wczesnoszkolna
Karolina Woźniak nauczyciel wspomagający
Beata Wójcik religia
Anna Wysocka  wychowawca świetlicy
Ewa Wysocka plastyka, zaj.artystyczne, wdż, nauczyciel wspomagający