Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

wydarzenie data
Rozpoczęcie roku szkolnego   2.09.2019 
Międzynarodowy Dzień Pokoju 20.09.2019
Obchody Międzynarodowego Dnia Języków Obcych   26.09.2019
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej   11.10.2019 
Ślubowanie klas pierwszych 24.10.2019
Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości  12.11.2019
Wigilia szkolna 19.12.2019
Wigilie klasowe z wychowawcami   20.12.2019
Zimowa przerwa świąteczna  21.12 - 1.01.2020
Święto Trzech Króli 6.01.2020
Ferie zimowe  10.02 - 23.02.2020
Bal karnawałowy  dla klas 0 - III 7.02.2020
Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy SOWA i SÓWKA  12.05.2020
Wiosenna przerwa świąteczna  9 - 12.04.2020
Egzamin ósmoklasisty  21 - 23.04.2020
Weekend majowy 1 - 3.05.2020
XVI Dyktando Powiatowe  22.05.2020
Dzień Dziecka i święto sportu w Dwójce  1.06.2020
Drugi termin egzaminów ósmoklasisty  1 - 3.06.2020
Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020

Semestr I – zajęcia dydaktyczne od 3.09.2019  do 31.01.2020

Informacja dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr. 9.01.2020
Wystawienie ocen semestralnych 31.01.2020
Komisje klasyfikacyjne 30 - 31.01.2020
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki semestralne 3.02.2020

Semestr II – zajęcia dydaktyczne od 3.02.2020  do 26.06.2020 

Informacja dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego. 19.05.2020
Wystawienie ocen końcoworocznych 17.06.2020
Komisje klasyfikacyjne 18 - 19.06.2020
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki końcoworoczne 22.06.2020
Egzaminy klasyfikacyjne 23 - 25.06.2020
Rada Pedagogiczna Podsumowująca r. szk. 2019/20 30.06.2020

Spotkania z rodzicami I semestr

Zebrania klasowe z wychowawcami 17 - 19.09.2019
Dzień otwarty 7.11.2019
Zebrania klasowe z wychowawcami 9.01.2020

Spotkania z rodzicami II semestr

Zebrania z rodzicami podsumowujące sem. I 5 - 7.02.2020
Dzień otwarty 2.04.2020
Zebrania z rodzicami 18 - 19.05.2020