Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

wydarzenie data
Rozpoczęcie roku szkolnego   1.09.2021
Zebranie z rodzicami kl. 6,7,8 zapoznanie z procedurami covid-19, rozdanie deklaracji dot. szczepeiń uczniów powyżej 12 roku zycia 06.09.2021
Zebranie Rady Pedagogicznej – m.in. zatwierdzenie rocznego planu finansowego 15.09.2021
Sprzątanie świata 17.09.2021
Międzynarodowy Dzień Pokoju 20.09.2021
Obchody Międzynarodowego Dnia Języków Obcych   26.09.2021
zebrania z rodzicami 27-28.09.2021
Zebranie Rady Pedagogicznej – ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 29.09.2021
Dzień Edukacji Narodowej   13.10.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 14.10.2021
Zebranie Rady pedagogicznej 28.10.2021
Otwarty czwartek 17:00 - 19:00 04.11.2021
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2021
Narodowe Święto Niepodległości – udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich. 11.11.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12.11.2021
Otwarty czwartek godziny 17:00-19:00 09.12.2021
Jasełka i Wigilia szkolna 21.12.2021
Wigilie klasowe z wychowawcami   22.12.2021
Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31.12.2021
Wystawienie proponowanych ocen semestralnych oraz proponowanych ocen obniżonych z zachowania 05.01.2022
Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 6.01.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 07.01.2022
Informacja o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania 10.01.2022
Wystawienie ocen śródrocznych 19.01.2022
Zebranie komisji klasyfikacyjnych 20-21.01.2022
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja semestralna, podsumowanie I semestru 24.01.2022
Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze 25-27.01.2022
Ferie zimowe  31.021- 13.02.2022
Bal karnawałowy  dla klas 0 - III 24.02.2022
Szkolny konkurs recytatorski druga poł. lutego
Dni Frankofonii 21.03.2022
Światowy Dzień Autyzmu 02.04.2022
Otwarty czwartek godziny 17:00 - 19:00 07.04.2022
Powiatowe Dyktando Ortograficzne 08.04.2022
Konkurs języka francuskiego/angielskiego/niemieckiego na pocztówkę świąteczną kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19.04.2022
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 29.04.2022
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja – udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich 03.05.2022
Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny ,,SOWA” i SÓWKA’’ 08.05.2022
Wystawienie proponowanych ocen końcowych i obniżonej oceny z zachowania 18.05.2022
Informacja o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania 19.05.2022
Otwarty czwartek godziny 17:00 - 19:00 19.05.2022
Egzamin ósmoklasisty  24 - 26.05.2020
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym maj
Festiwal ,,Profilaktyka oczami młodzieży” maj
Karta rowerowa maj
Szkolny konkurs pięknego czytania maj
Dzień Dziecka i Szkolne Święto Sportu 01.06.2022
Parada miejska - Szpularki czerwiec
Zebrania klasowe (według potrzeb) 07-09.06.2022
Wystawienie ocen rocznych uczniom 13.06.2022
Zebranie komisji klasyfikacyjnych 14-15.06.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( piątek po Bożym Ciele) 17.06.2022
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna 20.06.2022
Egzaminy klasyfikacyjne 21-23.06.2022
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych 23.06.2022
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. 24.06.2022
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 27.06.2022
Egzaminy poprawkowe 22-26.06.2022
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych, rada organizacyjna r.szk.2021/22 29.06.2022
Zakończenie roku szkolnego