Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

wydarzenie data
Rozpoczęcie roku szkolnego   1.09.2022
Zebrania z rodzicami klas 12-14.09.2022
Zebranie Rady Pedagogicznej – m.in. plan nadzoru pedagogicznego 15.09.2022
Sprzątanie świata 19.09.2022
Zebranie Rady Pedagogicznej 29.09.2022
Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 14.10.2022
Zebrania z rodzicami 17.10.2022
Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia 27.10.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31.10.2022
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2022
Narodowe Święto Niepodległości – udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich. 11.11.2022
Godz. 17.00 – 19.00 Otwarty czwartek. 17.11.2022
Dzień Pluszowego Misia 25.11.2022
Godz. 17.00- 19.00 Otwarty czwartek 15.12.2022
Konkurs języka francuskiego/angielskiego/niemieckiego na pocztówkę świąteczną 12.2022
Konkurs na pocztówkę świąteczną klas I-III 12.2022
Konkurs świetlicy szkolnej na pocztówkę świąteczną 12.2022
Pierwszy próbny egzamin klas ósmych 12.2022
Jasełka i Wigilia szkolna 21.12.2022
Wigilie klasowe 22.12.2022
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2022
   
Wystawienie proponowanych ocen semestralnych oraz proponowanych ocen z zachowania do 3.01.2023
Godz.17.00-19 .00 Otwarty czwartek. Informacja o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania 12.01.2023
Wystawienie ocen śródrocznych do 20.01.2023
Zebranie komisji klasyfikacyjnych 23 - 24.01.2023
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja semestralna, podsumowanie I semestru 26.01.2023
Sport i Zabawa dla klas I-III (turniej) 01.2023
Zakończenie I semestru 29.01.2023
Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze 31.01-1.02.2023
Zabawa karnawałowa klas I – III 10.02.2023
Ferie zimowe 13 - 26.02.2023
Szkolny konkurs recytatorski I połowa marca
Dni Frankofonii 20.03.2023
Konkurs języka francuskiego/angielskiego/niemieckiego na pocztówkę świąteczną II połowa marca
Powiatowe Dyktando Ortograficzne II połowa marca
Konkurs na pocztówkę wielkanocną klas I-III II połowa marca
Drugi próbny egzamin klas ósmych 03.2023
Światowy Dzień Autyzmu 3.04.2023
Dzień Polsko-Ukraiński 04.2023
Konkurs profilaktyczny- zdrowy styl życia 04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6 -10.04.2023
Godz. 17.00 – 19.00 Otwarty czwartek 20.04.2023
Dzień Ziemi 27.04.2023
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 28.04.2023
Sport i Zabawa dla klas I-III (turniej) 04.2023
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja – udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich 3.05.2023
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2, 4, 5.05.2023
Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny ,,SOWA” i SÓWKA’’ 05.2023
Szkolenie Rady Pedagogicznej – procedury egzaminu ósmoklasisty 11.05.2023
Wystawienie proponowanych ocen końcowych i ocen z zachowania do 16.05.2023
Informacja o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania 18.05.2023
Egzamin ósmoklasisty 23 - 25.05.2023
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 05.2023
Egzamin na Kartę rowerową 05.2023
Szkolny konkurs pięknego czytania 05.2023
 Dzień Dziecka, Szkolne Święto Marysieńki oraz Konkurs Wiedzy o Sporcie  1.06.2023
Parada miejska - Szpularki 06.2023
Zebrania klasowe 6 - 7.06.2023
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( piątek po Bożym Ciele) 9.06.2023
Egzamin ósmoklasisty- termin dodatkowy 12 - 14.06.2023
Wystawienie ocen końcoworocznych do 14.06.2023
Zebranie komisji klasyfikacyjnych 15 -16.06.2023
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna 19.06.2023
Egzaminy klasyfikacyjne 20 - 22.06.2023
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych 22.06.2023
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 23.06.2023
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 27.06.2023
Egzaminy poprawkowe 25 - 28.08.2023
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych, rada organizacyjna r.szk.2023/24 29.08.2023
   
W zależności od potrzeb  
Szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej  
Działania wynikające z potrzeb szkoły lub podejmowane z inicjatywy nauczycieli, uczniów lub rodziców.