Strona główna
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

   Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

  Dnia 1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. 

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na boisku szkolnym:

  • dla klas 0 - III  o godz. 9.00,
  • dla klas IV- VIII o godz. 10.00.

  Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę z własnym notatnikiem i długopisem. Z jednym dzieckiem może przyjść tylko 1 opiekun.


  Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr2 im. Marii Konopnickiej
  obowiązujące od 1 września 2021

  Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie

  Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W dniu 1 września 2021 r. wracamy do szkół do tradycyjnego, stacjonarnego systemu nauczania. Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkoły zostały wdrożone odpowiednie przepisy, wytyczne i zalecenia, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przepisy Państwu i Uczniom znane, bowiem stanowią one logiczną kontynuację obowiązujących dotychczas rozwiązań.
  Wprowadzone
  przepisy umożliwiają szkołom dodatkową organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

  Link :  Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr2 w Żyrardowie od 1.09.2021

  Link : Deklaracja zgody udziału w zajęciach wspomagających powrót do szkoły

  Dyrektor szkoły
                                                                                                                                 Marzenna Marjańska


  Nowy rok szkolny 2021/2022

  Informacje na temat nowego roku szkolnego dpstępne na stronie Ministerstwa Edukacji i nauki.

   

  List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2
  wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia
   

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne  dla uczniów klas I-III , a także przedłużone nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII , zatem naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.

 Zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr2 w Żyrardowie będą prowadzone on-line na platformie GOOGLE  SUITE dla szkół według obowiązującego planu lekcji zamieszczonego w e-dzienniku Vulcan.
Od poniedziałku 22marca 2021r świetlica szkolna będzie funkcjonowała wyłącznie dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców zgłoszony w szkole.  

                         Dyrektor szkoły
                                                                                                                               Marzenna Marjańska


Komunikat w sprawie nauczania od 15 do 28 marca 2021roku - zajęcia w szkołach podstawowych na terenie województwa mazowieckiego dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie

  Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie

 Od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa mazowieckiego będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym, a dzieci i młodzież z klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

We wszystkich oddziałach klas I – III wprowadza się nauczanie hybrydowe według następującego harmonogramu :

.w pierwszym tygodniu nauki, tj. od 15.03.2021r. do 19.03.2021r.:

 • zajęcia stacjonarne w szkole  mają uczniowie klas: 1b, 2b, 3b
 • zajęcia zdalne onlinemają uczniowie klas: 1a, 2a, 3a,

.w drugim tygodniu nauki, tj. od 22.03.2021r. do 26.03.2021 r.

 • zajęcia stacjonarne w szkole mają uczniowie klas: 1a, 2a, 3a,
 • zajęcia zdalne onlinemają uczniowie klas: 1b, 2b, 3b

Wszystkie lekcje zarówno w trybie stacjonarnym jak i hybrydowym odbywają się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia w szkole będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Bardzo ważne jest przestrzeganie godzin przychodzenia do szkoły i wychodzenia ze szkoły, ponieważ godziny wejść i wyjść są tak ułożone, żeby klasy nie spotykały się ze sobą w szatni i na korytarzu .

W celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniowie kl.I-III zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będą mieli zajęcia w dwóch budynkach szkolnych („dużym” i „małym”) 

Klasy 1A-s.10, 1B-s.15, 2B –s.5, 3A-s.12 w „małym budynku”
Klasy 2A-s.22, 3B-s.18 w „dużym budynku”

Obowiązują w dalszym ciągu zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa określone w szkolnych procedurach zamieszczonych pod linkiem:
Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr2 w Żyrardowie

 Świetlica szkolna  będzie funkcjonowała również z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z opieki świetlicy mogą korzystać tylko ci uczniowie, którzy uczą się stacjonarnie. W czasie pandemii zmniejszenie liczby dzieci przebywających w świetlicy zdecydowanie poprawi możliwość zachowania odpowiednich warunków sanitarnych. Dlatego bardzo prosimy o rozważenie konieczności korzystania z świetlicy szkolnej.

Jednocześnie informuję. że zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Zajęcia, tak jak dotychczas, będą odbywały się online na platformie GOOGLE SUITE la szkół.

Konsultacje dla uczniów klas ósmych będą odbywały się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

W dniach 17 – 19.03.2021 roku odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty .

                                                                                      Dyrektor szkoły
Marzenna Marjańska 


Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał nieodpłatnie tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB.

NASK PIB, realizując misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie 25 „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, składających się z zestawów, których elementami są: tablet Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui oraz rysikiem, które dodatkowo szkoła z własnych środków doposażyła w ochronne szyby hartowane w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami.

laptopyOSE

Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.  Pozyskany sprzęt będzie w tym tygodniu sukcesywnie przekazywany uczniom oraz nauczycielom szkoły.

Szkoła korzysta z platformy edukacyjnej OSE IT Szkoła (https://it-szkola.edu.pl/), gdzie znajduje się blisko 200 kursów e-learningowych dla uczniów i nauczycieli w kilkunastu kategoriach tematycznych. Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej

w Żyrardowie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

link do dokumentów 

Wydarzenia

Dzień Pluszowego Misia - pomoc dla małych pacjentów

To piękne, że żyrardowskie szkoły przepełnione są empatią i serdecznością! Kilka dni temu przekazano maskotki i gry dla małych pacjentów oddziałów onkologicznych objętych opieką Fundacja Mam Marzenie w Warszawie. To finał III edycji charytatywnej zbiórki maskotek pod hasłem Dzień Pluszowego Misia w Żyrardowie. W ogólnopolską akcję zaangażowało się kilka szkół na terenie naszego miasta, a już dziś w Centrum Kultury w Żyrardowie będziemy gościć Dyrektorów tych szkół wraz z koordynatorami akcji oraz delegacjami uczniów. Zbiórkę zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie. Z pomocą firmy Emka S.A. wszystkie nowe zabawki, gry planszowe oraz przybory szkolne dostarczone zostały do warszawskiej Fundacji.
PMis1
 
PMis2
 
 

 
 
 
 
 

Szkoła do hymnu

Punktualnie o godzinie 11:11 hymn państwowy na Placu Jana Pawła II odśpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie. W wydarzeniu udział wziął także prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

hymn3

                                                hymn1hymn2


 

Rewaloryzacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2

dotatcja PL 1

Miasto Żyrardów pozyskało 5 mln zł na rewaloryzację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Środki na realizację remontu będą pochodzić z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziś do SP nr 2 przyjechał Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki, by na ręce Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego i Dyrektor Szkoły Marzenny Marjańskiej złożyć symboliczny czek potwierdzający przekazanie dotacji. Dziękując za kolejne wsparcie, prezydent podkreślił, że do naszego miasta z różnych programów rządowych w ciągu ostatniego 1,5 roku trafiło ponad 45 mln złotych. Dyrektor placówki dodała, iż ma nadzieję, że świętująca w przyszłym roku 130 lecie istnienia SP nr 2 odzyska pierwotny blask. W ramach inwestycji planuje się remont i termomodernizację budynku szkoły m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu poddasza oraz ocieplenie dachu dobudówki, wymianę źródeł światła na energooszczędne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły (m.in. wykonanie nawierzchni - ciągi piesze i pieszo-jezdne, ogrodzenie terenu, oświetlenie, wykonanie wiaty śmietnikowej, nasadzenia zieleni). Dziedziniec szkolny pomiędzy budynkami przeznaczony zostanie na – scenę letnią (w sąsiedztwie Centrum Kultury), na której organizowane będą plenerowe wydarzenia kulturalno-rekreacyjne. Utwardzenie terenu (przy scenie) odwzorowywać będzie symbolicznie zębate koła, w nawiązaniu do historii miasta. Całkowita wartość inwestycji wynosić będzie ponad 5,5 mln zł a wkład własny Miasta stanowić będzie 10%.

dodatja PL 2